Rajat ry.
Tietoa, ymmärrystä ja mahdollisuuksia

Tavoitteenamme on nostaa yhteiskunnassa näkyville miesten niin lapsuudessa kuin aikuisena kokema seksuaalinen väkivalta. Tämä siksi, ettei kenenkään miehen tarvitsisi jäädä yksin tämän kokemuksen kanssa vaan hän voisi saada sanoja kokemuksilleen, tietoa ja ymmärrystä sekä mahdollisuuden pätevään hoitoon niin halutessaan. Ajattelemme, että sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ihmisten ammatilliseen pätevyyteen tulee kuulua miesten kokeman seksuaalisen väkivallan tunnistaminen, kohtaaminen ja teemaan liittyvien erityiskysymysten ymmärtäminen sekä työskentely niiden kanssa. Näin voidaan ehkäistä miesten kokemaa seksuaalista väkivaltaa sekä edistää väkivaltaa kokeneiden miesten hyvinvointia.